1. VisaHQ.vn
 2. Visa
 3. Cam-pu-chia visa
 4. Visa Cam-pu-chia đối với người có hộ chiếu Trung Quốc

      Cam-pu-chia Visa

Cam-pu-chia Visa đối với người có hộ chiếu Trung Quốc sống ở Vietnam

permanent resident?
Visa du lịch
bắt buộc
Visa công tác
bắt buộc


Điền thông tin Cam-pu-chia visa du lịch mẫu xin trực tuyến

và cung cấp các bản sao kỹ thuật số của các tài liệu sau:

a
Scanned copy of Trung Quốc passport. A clear scan of the information pages of your valid, signed passport.
b
Passport-type photograph: must be uploaded to your applicant profile.

Cam-pu-chia visa du lịch fees for citizens of Trung Quốc

Nhập cảnh một lần
 • Hiệu lực: up to 3 months
 • Xử lý: 5 ngày làm việc
 • Tổng chi phí:
Credit card
Yêu cầu có visa Cam-pu-chia cho các công dân của Trung Quốc. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nơi gần nhất Cam-pu-chia Đại sứ quán.This information is available at website.
No worries, we did it for your convenience.

Get all the information and services provided exclusively for residents in one click.
Go to
Profile images
Husrav Billimoria on Twitter
@VisaHQ thank you for your support and service! Great job!
Profile images
Jason Chen on Twitter
Wow incredibly rare to find a travel service with great customer service, even rarer one with a modern web site. Thanks @VisaHQ !
Profile images
Wini Nkinda on Twitter
@VisaHQ your website has saved me time and unnecessary hassle. Thank you, THANK YOU!

Được xem gần đây

Tất cả các yêu cầu thị thực bạn muốn nghiên cứu sẽ xuất hiện ở đây để dễ dàng truy cập.

Các nguồn Hữu ích

Cam-pu-chia thông tin lữ hành